Bloemen

Bloemen.

Elke zondag staat(n) 1 of 2 bloemstukken voorin de kerk. Deze worden bij toerbeurt opgemaakt door Henny Everts, Dicky ter Steege en Gerda Kleine.

Gemeenteleden kunnen opgegeven worden door ieder gemeentelid die vindt dat iemand hiervoor in aanmerking moet komen. De reden kan zijn, ziekte, geboorte, leeftijd, huwelijk. Dit ter bemoediging of felicitatie.

Opgave voor een bloemetje kan gedaan worden bij Anneke Everts - Veld, tel. 341247