2015 jaarrekening

    2014 2015 2015 2016
  inkomsten werkelijk begroting werkelijk begroting
1 bijdrage vvb 79220,00 76000,00 74056,00 74000,00
2 kerk en kerk.m.collecten 11550,00 10000,00 12173,00 10000,00
3 papiercollecten 3130,00 2200,00 2224,00 2200,00
4 bid/dankdagcollecte 6480,00 6000,00 6574,00 6000,00
5 avondmaal en huw. Coll. 880,00 1250,00 897,00 1250,00
6 opbrengst oud papier 12750,00 11000,00 11581,00 11000,00
7 akties/rommelmarkt 9430,00 10000,00 9336,00 9500,00
8 giften 11360,00 500,00 1750,00 500,00
9 huur pastorie 5230,00 6850,00 6840,00 6850,00
10 huur kosterswoning 3430,00 3600,00 3466,00 6900,00
11 omzet Concordia 9960,00 10000,00 4172,00 2500,00
12 Kontakt 2300,00 2500,00 2495,00 2400,00
13 kerkradio 4820,00 4500,00 4694,00 4000,00
14 rente sp.rek. 330,00 400,00 672,00 400,00
    160870,00 144800,00 140930,00 137500,00
           
  uitgaven        
1 centrale kas 5300,00 0,00 0,00 0,00
2 verg. Ds. Scholing 8660,00 0,00 0,00 0,00
3 traktement predikant 27454,00 73900,00 72169,00 73000,00
4 salaris kosteres 10280,00 10500,00 11230,00 0,00
5 ov. Predikanten/organisten 10130,00 5000,00 7179,00 6000,00
6 solidariteitskas 1945,00 2000,00 1920,00 2000,00
7 kerk.rentm. Quotum 5970,00 6500,00 5790,00 6000,00
8 onderhoud gebouwen 8610,00 5500,00 10249,00 5500,00
9 energie / water 5980,00 7000,00 5085,00 7000,00
10 kerkradio 4420,00 4800,00 3698,00 4000,00
11 inkoop Concordia 5780,00 6000,00 2269,00 2000,00
12 aflossing 0,00 0,00    
13 Verzekering en belasting     4552,00 4500,00
14 rente rek.courant 450,00 500,00 466,00 500,00
15 diversen 11890,00 15000,00 7525,00 7500,00
  overschot 54001,00 8100,00 8798,00 19500,00
    160870,00 144800,00 140930,00 137500,00

 

 Toelichting op jaarrekening Gereformeerde Kerk Hollandscheveld 2015

Inkomsten.

·         De toegezegde vvb blijft achter t.o.v. de begroting maar is gelijk aan de toegezegde bijdragen

·         De collecten kerk en kerkrentmeesters is meer dan begroot

·         De bid/dankdag en huwelijks/avondmaalcollecten zijn zoals begroot

·         De giften zijn meer dan begroot

·         De inkomsten van Kerkcentrum Concordia zijn aanmerkelijk minder dan begroot. Reden hiervan is dat er nauwelijks feestjes en/of andere bijzondere externe activiteiten zijn geweest. 

Uitgaven.

·         Het traktement voor de predikant is uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot

·         De uitgaven voor onze kosteres zijn hoger vanwege de financiële afwikkeling i.v.m. beëindiging van het kosterschap

·         Omdat onze predikant meer vrije zondagen heeft moesten er meer gastpredikanten/sprekers gevraagd worden waardoor deze kosten hoger uitvielen

·         Omdat wij er financieel goed voorstaan heeft het college van kerkrentmeesters meer onderhoudswerkzaamheden (laten)

       uitgevoer(d)en

·         Doordat er zeer bewust is omgegaan met energie leverde dit een behoorlijke besparing op

·         Ook de uitgaven voor kerktv/radio zijn lager dan begroot. De gebruikers zullen in 2016 geen verhoging doorberekend krijgen

·         Uit de post diversen zijn de kosten voor verzekeringen en belastingen n u apart vermeld.

·         In 2016 zal de post diversen nog verder uitgesplitst worden met o.a. drukwerk, papier en postzegels