Begroting 2015 en 2016 kerk

  2015 2016   2015 2016
Inkomsten begroting begroting Uitgaven begroting begroting
bijdrage vvb 76.000,00 74.000,00 centrale kas    
kerk en kerk.m.collecten 10.000,00 10.000,00 verg. Ds. Scholing    
papiercollecten 2.200,00 2.200,00 traktement predikant 73.900,00 73.000,00
bid/dankdagcollecte 6.000,00 6.000,00 salaris kosteres 10.500,00 -
avondmaal en huw. Coll. 1.250,00 1.250,00 ov. Predikanten/organisten 5.000,00 6.000,00
opbrengst oud papier 11.000,00 11.000,00 solidariteitskas 2.000,00 1.900,00
akties/rommelmarkt 10.000,00 9.500,00 kerk.rentm. Quotum 6.500,00 5.445,00
giften 500,00 500,00 onderhoud gebouwen 5.500,00 5.500,00
huur pastorie 6.850,00 6.850,00 energie / water 7.000,00 7.000,00
huur kosterswoning 3.600,00 6.900,00 kerktv 4.800,00 4.000,00
omzet Concordia 10.000,00 2.500,00 inkoop concordia 6.000,00 2.000,00
Kontakt 2.500,00 2.400,00 belastingen en verzekeringen - 4.500,00
kerktv 4.500,00 4.000,00 bankkosten 500,00 500,00
rente sp.rek. 400,00 400,00 diversen (0.a. bloemen) 15.000,00 7.500,00
tekort                           -                               -   afschrijvingen - -
      overschot 8.100,00 20.155,00
  144.800,00 137.500,00   144.800,00 137.500,00
           

Toelichting op de begroting 2016:                                        

Inkomsten:                                 

De VVB wordt lager ingeschat vanwege, verhuizing, overlijden,
onttrekking lidmaatschap.
Huur opbrengst kosterswoning is hoger.
Reden is dat de kosteres per 1-1-2016 met pensioen is gegaan en nu de huur volgens de vrije woningsector moet betalen.
De omzet van ons kerkgebouw is naar beneden bijgesteld omdat 2015 laat zien dat er weinig bijzondere activiteiten zijn.                                          

Uitgaven:                                         

Traktement predikant is volgens de landelijke PKN verordening.
Kosteres is 1-1-2016 uit dienst vanwege pensioengerechtigde leeftijd