Begroting diaconie 2016

Begroting College van diakenen Gereformeerde Kerk Hollandscheveld 2016  
Inkomsten   Uitgaven  
Wereldiaconaat + KIA  € 2.450,00 Werelddiaconaat + Kia      2.450,00
Coll. T.b.v. spec. doelen o.a.  € 2.650,00 Giften specifieke doelen      2.650,00
Evangelisatie   Diaconaal quotum/div.giften      1.425,00
Ned. Bijbelgenootschap   Rampen/noodhulp      1.000,00
Noodfonds inloop-uur De Haven   Abonnementen           75,00
Project kindernevendienst   Kosten data-stream           80,00
St. Rusland Kinderhulp   Bankkosten         120,00
Onvoorziene aanvragen      
coll. T.b.v. diaconie  € 1.600,00    
coll. T.b.v. rampen/noodhulp  € 1.000,00    
anderen      100,00    
   € 7.800,00        7.800,00