Begroting kerk en jaarrekening 2017 begroting 2018

begroting en jaarrekening 2017 Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug en begroting 2018
         
    2017 2017 2018
  inkomsten begroting werkelijk begroting
1 bijdrage vvb 84400 87033 82000
2 kerk en kerk.m.collecten 10800 13097 10500
3 papiercollecten 2750 2918 2200
4 bid/dankdagcollecte 6000 8372 6400
5 avondmaal en huw. Coll. 900 810 1000
6 deurcollecte jeugd 4000 4441 4000
7 opbrengst wijkdames 500 500  
8 opbrengst oud papier 11000 13959 10500
9 akties/rommelmarkt 8000 7475 6000
10 giften 500 1500 500
11 huur pastoriën Holl. Nwl-Geesbrug 13680 13780 13900
13 huur kosterswoning 6730 6799 6850
14 omzet Concordia 2900 9182 2500
15 Kontakt 2400 2690 2500
16 kerkradio 3500 3975 3700
17 rente sp.rek. 225 98 250
    144605 176629 152800
  uitgaven      
1 traktement predikant 73000 78771 74500
2 ov. Predikanten/organisten 8500 7106 7000
3 solidariteitskas 2400 2182 2000
4 kerk.rentm. Quotum 7500 6080 5750
5 onderhoud gebouwen 10000 9570 10000
6 energie / water Holl. Nwl-Geesbrug 9500 8361 7200
7 kerkradio 3500 3895 3500
8 inkoop Concordia 2200 3561 2000
9 verzekering en belasting 8200 8206 5500
10 kosten rek.courant 500 891 500
11 bureau en drukwerk 2400 3465 3000
12 kosten kerkdienst 2300 2470 2500
13 abonnees en contributie 900 813 1000
14 kosten jeugdwerk 3000 3172 3000
15 diversen 5000 5090 4000
16 afschrijvingen 1000 1000 2000
17 kosten verk. Fusie Nwl.-Geesbrug   8987  
18 salaris + vergoeding Nwl.-Geesbrug   3120  
19 overschot 18385 19889 19350
    158285 176629 152800