Beleidsplan en doelstellingen

Beleidsplan 2016-2020

 

(doelstelling 01: de kerkenraad stelt zich ten doel om in de voorziening van de ambten, zoals bedoeld vanuit Gods Woord, t.w. de verantwoordelijkheid voor de gemeente, dit blijvend onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen).

(doelstelling 02: vanuit de gedachte dat de jeugd de toekomst heeft en de gemeente aan het jeugdwerk in al zijn facetten belang hecht, blijft het investeren in geloofsoverdracht op speelse en serieuze wijze een primaire opdracht).

(doelstelling 03: de kerkenraad stelt zich ten doel het aantal meelevende belijdende leden te vergroten die willen aangaan. Op de zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt er in de ochtenddienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. Het is nodig om in het pastoraat aandacht aan de voorbereiding en het aangaan te schenken).

(doelstelling 04 : Het kind in het gezin moet blijvend aandacht krijgen. De intentie van de kerkenraad is dat er iedere zondag kindernevendienst wordt gehouden).

(doelstelling 05: De kerkenraad streeft ernaar dat de jeugdactiviteiten van beide  kerken gezamenlijk wordt uitgevoerd en zal dit bevorderen).

(doelstelling 06 De belangrijkste doelstellingen ten aanzien van het financiële beleid zijn: het in standhouden van een predikantsplaats en de kwaliteit van de eigendommen van de kerk en dit te doen met een sluitende begroting).