jaarrekening kerk 2015 2016

    2015 2015 2016 2016
  inkomsten begroting werkelijk begroting werkelijk
1 bijdrage vvb      76.000,00      74.056,00      74.000,00      74.500,00
2 kerk en kerk.m.collecten      10.000,00      12.173,00      10.000,00      12.513,00
3 papiercollecten        2.200,00        2.224,00        2.200,00        2.515,00
4 bid/dankdagcollecte        6.000,00        6.574,00        6.000,00        6.940,00
5 avondmaal en huw. Coll.        1.250,00            897,00        1.250,00            938,00
6 opbrengst oud papier      11.000,00      11.581,00      11.000,00      10.903,00
7 akties/rommelmarkt      10.000,00        9.336,00        9.500,00        7.453,00
8 giften            500,00        1.750,00            500,00            500,00
9 huur pastorie        6.850,00        6.840,00        6.850,00        7.080,00
10 huur kosterswoning        3.600,00        3.466,00        6.900,00        6.666,00
11 omzet Concordia      10.000,00        4.172,00        2.500,00        6.675,00
12 Kontakt        2.500,00        2.495,00        2.400,00        2.445,00
13 kerkradio        4.500,00        4.694,00        4.000,00        3.575,00
14 rente sp.rek.            400,00            672,00            400,00            204,00
     € 144.800,00  € 140.930,00  € 137.500,00  € 142.907,00
           
  uitgaven        
3 traktement predikant      73.900,00      72.169,00      73.000,00      71.394,00
4 salaris kosteres      10.500,00      11.230,00                     -                       -  
5 ov. Predikanten/organisten        5.000,00        7.179,00        6.000,00        6.612,00
6 solidariteitskas        2.000,00        1.920,00        2.000,00        1.900,00
7 kerk.rentm. Quotum        6.500,00        5.790,00        6.000,00        5.443,00
8 onderhoud gebouwen        5.500,00      10.249,00        5.500,00        8.703,00
9 energie / water        7.000,00        5.085,00        7.000,00        6.753,00
10 kerkradio        4.800,00        3.698,00        4.000,00        3.575,00
11 inkoop Concordia        6.000,00        2.269,00        2.000,00        3.762,00
12 verzekering en belasting          4.552,00        4.500,00        4.420,00
13 kosten rek.courant                  375,00
14 bureau en drukwerk              3.796,00
15 kosten kerkdienst              2.843,00
16 abonnees en contributie                  550,00
17 diversen      15.000,00        7.525,00        7.500,00        3.451,00
18 overschot       8.100,00       8.798,00     19.500,00      19.330,00
     € 144.300,00  € 140.464,00  € 137.000,00  € 142.907,00