Ds. L. Kramer

Evenement

Titel:
Ds. L. Kramer
Wanneer:
zo, 20. mei 2018, 10:00 uur
Categorie:
Eredienst

Omschrijving

organist: Marga van der Zwaag

 

·        Koorzang voor de dienst:

 

-         Stil

 

-         As the deer (Als een hert)

 

·        Mededelingen namens de kerkenraad

 

·        Aanvangslied Psalm 33: 1, 2 en 7

 

·        Stil gebed – onze hulp en groet

 

·        Koor en gemeente: ELB 226 (Heer, ik kom tot U)

 

·        Regel voor een christelijk leven

 

·        Koorzang: Kom tot de Vader

 

·        Gebed om het licht van de Heilige Geest

 

·        Kinderen naar de nevendienst + Hé, luister mee….

 

·        Eerste Schriftlezing Johannes 16: 12 – 15

 

·        Zingen Gezang 242: 1, 2 en 7

 

·        Tweede Schriftlezing Handelingen 2: 1 – 13

 

·         Koorzang:

 

-         Whatthe Lord has done in me

 

-         Het is volbracht

 

·        Verkondiging n.a.v. Handelingen 2: 1 – 2

 

(deze teksten graag a.h. begin v.d. preek even tonen)

 

·        Zingen Gezang 249

 

·        Dankgebed en voorbede

 

·        Koorzang: Celebrate

 

·        Inzameling van de gaven

 

·        Slotzang ELB 382

 

·        Zegen