Ds. L. Kramer

Evenement

Titel:
Ds. L. Kramer
Wanneer:
ma, 21. mei 2018, 10:00 uur
Categorie:
Eredienst

Omschrijving

organist: Lucas Zomer

 

·        Zingen voor de dienst ELB 150

 

·        Mededelingen namens de kerkenraad

 

·        Aanvangslied Psalm 67: 1 en 2

 

·        Stil gebed – onze hulp en groet

 

·        Zingen Gezang 259: 2

 

·        Declamatie

 

·        Zingen Gezang 477

 

·        Gebed om het licht van de Heilige Geest

 

·        Schriftlezing Handelingen 2: 1 – 21 en 29 – 36

 

·        Zingen Lied 184: 1, 2, 8 en 9 (Bundel Zingende Gezegend), melodie Gez. 281

 

In vuur en vlam zet ons de Geest

 

gegeven op het pinksterfeest,

 

ten leven op ons uitgestort –

 

hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

 

 

 

Wie door dit vuur wordt aangeraakt

 

en uit het ongeloof ontwaakt,

 

beleeft – God lof! – een ommekeer,

 

de dag van de verrezen Heer.

 

 

 

De aarde is ons toevertrouwd,

 

God strooit ons uit als zoutend zout,

 

als licht dat in het duister straalt

 

en metterdaad zijn woord vertaalt.

 

 

 

Zo waait de wind, zo blaast de Geest,

 

zo laait het vuur van pinksterfeest,

 

wij zij het lichaam, Hij het hoofd –

 

uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

 

·        Verkondiging n.a.v. Handelingen 2: 33 (a.h. begin van de preek tonen op de beamer)

 

·        Zingen Gezang 258

 

·        Dankgebed en voorbede

 

·        Declamatie

 

·        Zingen Psalm 25: 2

 

·        Inzameling van de gaven

 

·        Slotlied Gezang 44: 1 en 3

 

·        Zegen