Ds. G. Naber uit Ruinen

Evenement

Titel:
Ds. G. Naber uit Ruinen
Wanneer:
zo, 15. juli 2018, 10:00 uur
Categorie:
Eredienst

Omschrijving

organist: Lucas Zomer

 

Thema van de dienst: God van boven – vurig en verrassend

 

Lied vooraf aan de dienst:Nieuw Liedboek (NLb) 288 (1)

 

“Goedemorgen, welkom allemaal”

 

                                               (of een ander lied)

 

Welkom& Mededelingen

 

Intochtslied:                            NLb 218: 1,2,5 “Dank U voor deze nieuwe morgen”

 

Stilte

 

Votum & Groet

 

[Hier aandacht voor de kinderen van de kindernevendienst – met name voor hen die er

 

voor het laatst bijzijn?

 

De kinderen vertrekken naar hun eigen ruimte]

 

Gebed om de nood van de wereld

 

Glorialied:                     NLb 304 (1,2,3) “Zing van de Vader/Zoon/Geest”

 

Gebed om Gods Nabijheid

 

Schriftlezing I: Exodus 3: 1-6 (NBV)Van: “Mozes was gewoon…” tot en met “…niet

 

naar God te kijken.”

 

Lied:                              NLb 319: 1,2,7 “Alles wat er staat geschreven”

 

Schriftlezing II: Johannes 3: 1-13(NBV) Van “Zo was er een farizeeër…”

 

tot en met “…neergedaald: de Mensenzoon.

 

Lied:                              NLb 834 (1,2,3) “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”

 

Preek

 

Antwoordlied:               NLb 939 (1,2,3) “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”

 

[De kinderen komen terug van de kindernevendienst – aandacht voor degenen die er het

 

laatst bij zijn…]

 

Dankgebed

 

met voorbeden, een moment van Stilte en het Onze Vader

 

Collecte, bestemming:

 

Slotlied:                         NLb 885 (1,2) “Groot is uw trouw, o Heer”

 

Zegen, met gezongen…  “Amen”