Ds. G. Naber uit Ruinen, gez. Geref. Kerk

Evenement

Titel:
Ds. G. Naber uit Ruinen, gez. Geref. Kerk
Wanneer:
zo, 15. juli 2018, 19:00 uur
Categorie:
Eredienst

Omschrijving

organist: Lucas Zomer

 

Thema van de dienst: “Wandelen in het licht”

 

 

 

Lied vooraf aan de dienst:Nieuw Liedboek (NLb): 886: 1 “Abba, Vader” (ihNdl)

 

                                               (of een ander lied)

 

Welkom& Mededelingen

 

Intochtslied:                            NLb 287: 1,2,5 “Rond het licht dat leven doet”

 

Stilte

 

Votum & Groet&           Klein Gloria(alleen als dat in jullie gemeente vaker gedaan wordt

 

                                                                       en de mensen er voldoende mee vertrouwd zijn)

 

Gebed om Gods Nabijheid

 

Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-7 (NBV) Van “Wat er was vanaf het begin…”

 

tot en met “… ons van alle zonde.”

 

Lied:                              NLb 145: 2 “Ik zal getuigen van uw heerlijk licht”

 

Preek

 

Antwoordlied:               NLb 601 (1,2,3) “Licht dat ons aanstoot in de morgen”

 

Geloofsbelijdenis (gez.)  Lied 340b “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige…”

 

Dankgebed

 

met voorbeden, een moment van Stilte en het Onze Vader

 

Collecte, bestemming:

 

Slotlied:                         NLb 423 (1,2,3) “Nu wij uiteengaan vragen wij God”

 

Zegen, met gezongen…  “Amen”