Ds. L. Kramer en Ds. K.M. Peschar, start winterseizoen Geref. Kerk

Evenement

Titel:
Ds. L. Kramer en Ds. K.M. Peschar, start winterseizoen Geref. Kerk
Wanneer:
zo, 16. september 2018, 10:00 uur
Categorie:
Eredienst

Omschrijving

Voorgangers: Ds. L. Kramer en Ds. J.M. Peschar

 

Organist: Lucas Zomer

 

Muzikale medewerking: Godiva uit Lutten

 

 

 

Godiva speelt voor de dienst twee nummers

 


Mededelingen namens de kerkenraad

 

Intochtslied: Psalm 63: 1 en 3

 

 

 

Votum en Groet

 

Zingen: Evang. Liedbundel 378

 

 

 

Lezing van de Wet

 

 

 

Zingen: Ps. 139: 1 en 14

 

Gebed, ingeleid door Evang. Liedbundel 302 en afgesloten met Evang. Liedbundel 343

 

Schriftlezing: Johannes 4: 4-14 (NBV)

 

 

 

Godiva speelt twee nummers

 

Verkondiging: ‘Een goed gesprek’

 

Godiva speelt twee nummers

 

Dankgebed

 

 

 

Gezongen geloofsbelijdenis: Evang. Liedbundel 289

 

Inzameling van de gaven

 

Gezamenlijke Kindernevendienst verzorgt een presentatie

 

 

 

Samen met de kinderen: Evang. Liedbundel 459: 1 en 2 (Lees je Bijbel)

 

Slotzang Evang. Liedbundel 186A

 

Zegen