Dhr. H. Kerssies, leesdienst

Evenement

Titel:
Dhr. H. Kerssies, leesdienst
Wanneer:
zo, 23. september 2018, 10:00 uur
Categorie:
Eredienst

Omschrijving

organist: Marga van der Zwaag

 

Lied voor de dienst: Gez 328: 1,3

 

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied: Gez 442:1,4
Stil gebed, Votum&Groet

 

Verootmoedigingsgebed
Zingen: Ps 32: 2, 3 en 4
Leefregel: Efeziërs 4 vers 25 t/m 5 vers 4
Zingen: Gezang 479: 1 en 4
Gebed bij opening/lezen van de Bijbel

 

Schriftlezingen: uit de NBV
Exodus 1:8-21
1 Korintiërs 13:4-7
Zingen: Gez 360: 3
Lezen: HC Zd 43
Preek; K
ijk naar elkaar met het hart van de Here Jezus.

 

Zingen: Gez 481: 2,3
Gebed
Collecte
Zingen: Ps 34: 1,5
Zegen