Ds. L. Kramer, afscheidsdienst

Evenement

Titel:
Ds. L. Kramer, afscheidsdienst
Wanneer:
zo, 11. november 2018, 10:00 uur
Categorie:
Eredienst

Omschrijving

organist: Ronald Postema

 

·        Zingen voor de dienst Gezang 304: 1 en 3

 

·        Mededelingen namens de kerkenraad

 

·        Aanvangslied Psalm 103: 1, 3 en 4

 

·        Stil gebed – onze hulp en groet

 

·        Muziekgroep zingt Opwekking 733 ‘De zon komt op…’

 

·        Verootmoedigingsgebed

 

·        Zingen Psalm 32: 2 en 3

 

·        Regel voor een christelijk leven

 

·        Muziekgroep zingt ’We are feeding on the living bread’

 

·        Gebed om het licht van de Heilige Geest + ELB 420 (refrein)

 

·        Kinderen gaan naar de nevendienst

 

·        Eerst Schriftlezing Psalm 103

 

·        Zingen Lied 150A (nieuwe liedboek)

 

·        Tweede Schriftlezing Hebreeën 13: 5 – 6  en 8

 

·        Zingen Gezang 446: 1, 2, 3, 5 en 6

 

(couplet 2 en 5 worden solo gezongen)

 

·        Verkondiging n.a.v. Psalm 103, ‘Loof de Here….’

 

·        Zingen Gezang 440: 1, 2 en 4

 

·        Kinderen komen terug uit de nevendienst

 

·        Dankgebed en voorbede

 

·        Muziekgroep zingt Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’

 

·        Inzameling van de gaven

 

Tijdens de rondgang wordt gespeeld ‘JesusbleibetmeineFreude’

 

·        Afscheid van ds. Kramer als dienaar van het Woord te Hollandscheveld

 

·        Gebed

 

·        Geloofsbelijdenis

 

·        Zingen Lied 186B (Ev. Liedbundel)

 

·        Zegen

 

·        Toespraken en beantwoording

 

·        Slotlied Gezang 416 (nieuwe liedboek)

 

·        Orgelspel