Kerk en bestuur

De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit gekozen belijdende leden van de kerk en is hiermee een afspiegeling van onze gemeente. De kerkenraad heeft volledige bevoegdheid tot het nemen van besluiten. Bij grote en/of bijzondere besluiten dient zij vooraf de gemeente te informeren en instemming te vragen voordat een besluit genomen en uitgevoerd wordt.

De voorzitter van de kerkenraad vertegenwoordigd normaal de kerk naar buiten toe.