Diaconie

  • College van diakenen:

Het College van diakenen verzorgt een aantal zaken binnen de kerk te weten:

  • Collecteren tijdens de erediensten
  • Behandeld aanvragen om financiële en/of materiele hulp van gemeenteleden
  • Behandeld aanvragen om  giften
  • Zorgt voor extra collecte bij rampen van grote omvang
  • Participeert in de zendingscommissie (Gereformeerd)  en evangelisatiecommissie (Hervormd/Gereformeerd)
  • Neemt deel aan regionale diaconale overleggen en de acties die daaruit voortkomen o.a. worstenactie, stroopwafelactie
  • Neemt deel aan het diaconaal Platform Hoogeveen
  • Heeft contact met de gemeentelijke voedselbank en kledingbank en St. Schuldhulp(maatje) Hoogeveen

Vanaf juli 2015 steunt de diaconie met een maandelijkse bijdrage Gert Daling uit Drijber. Gert is via Operatie Mobilisatie Nederland voor 2 jaar uitgezonden naar Zambia.  Daar is hij als sportcoach/coördinator aan de slag. In die tijd hoopt hij mensen over Jezus te vertellen, maar ook zelf te groeien in het geloof. Voor hem is het best een moeilijke stap om te nemen, maar hij vertrouwt erop dat dit de weg is die God met hem wil gaan.  

Wil je Gert volgen in zijn werk in Zambia kijk dan op zijn website www.gertdaling.nl Regelmatig staan daar nieuwsbrieven op.

Ook worden Rik en Caroline Mager ondersteunt met een maandelijkse bijdrage voor hun werkzaamheden via de Gereformeerde Zending Bond. zij zijn actief in Rwanda. voor meer informatie over Rik en Caroline en hun werkzaamheden kunt u lezen op www.gzb.nl